Postani Član

Članstvo u Udruženju

Postoje tri tipa članstva u Udruženju BIM Srbija:

Članstvo pravnih lica

25 000 RSD

U okviru kompanijske članarine, kompanija ima pravo na 5 predstavnika u Udruženju, odnosno 5 članova u Skupštini Udruženja;
Kompanija član ima pravo da koristi logo Udruženja na svojim prezentacijama;
Na predavanjima, konferencijama i drugim događajima u organizaciji Udruženja, pored roll-up sa sponzorima, biće istaknut i roll-up sa logo-ima kompanija članica Udruženja;
Logo i kratak opis kompanija članova će biti istaknuti na sajtu Udruženja BIM Srbija u sekciji članovi
Za sve aktivnosti, događaje i konferencije u organizaciji Udruženja, posebno se preciziraju popusti za kompanije-članove.
Članstvo za studente

1 000 RSD

Postanite član udruženja u toku studija.
Članstvo fizičkih lica

2 000 RSD

Postanite nas član i budite u toku sa razvojem BIM tehnologija i svetskim trendovima.
*Svi članovi Udruženja ostvarivaće popuste na događaje u organizaciji Udruženja.

Članovi su pozvani da u skladu sa ambicijama i mogućnostima učestvuju u Radnim grupama Udruženja BIM Srbija, i imaće raniji uvid u radne verzije dokumenata, smernica, inicijativa i standarda koje će izrađivati Udruženje BIM Srbija.