Događaji

Peta godišnja BIM Konferencija, Dom Omladine Beograd, 30-31 Maj 2024Bexel Consulting je moderna, IT, konsultantska, inženjerska kompanija. Paralelno sa razvojem naprednih rešenja baziranih na BIM tehnologiji, do sada smo pružali BIM usluge na preko 4 miliona kvadratnih metara kompleksnih projekata uključujući sportske stadione, luksuzne hotelske komplekse, stambene i komercijalne blokove, medicinske i naučne centre, industrijske, infrastrukturne i metro projekte. Naša vizija je potpuno integrisan BIM proces tokom čitavog životnog ciklusa projekta - počevši od faze projektovanja, kontrole kvaliteta i sinhronizacije projektnih rešenja, preko planiranja i budžetiranja, brzih "šta-ako" analiza, preciznog praćenja progresa građevinskih projekata sa pratećim analizama i planiranjem unapred, sve do puštanja u rad i primopredaje objekta kao i kasnijeg upravljanja održavanjem objekta - sve u okviru jedne integrisane BIM platforme koja predstavlja jednu od naših najvećih prednosti. Bexel Consulting je posvećen stalnom razvoju i napretku inovativnih rešenja i procesa, i član je mnogih profesionalnih udruženja kao što su buildingSMART International, buildingSMART Germany Chapter, siBIM, BIM Srbija i druga. Bexel Manager je inovativna BIM softverska platforma za upravljanje građevinskim procesima koja integriše najvažnije 3D/4D/5D/6D primene BIM tehnologije. Ona omogućava laku integraciju više IFC modela u jedinstveni BIM model i podržava saradnju sa drugim BIM alatima primenom BCF standarda. U okviru Bexel Manager-a moguće je izraditi različite BIM analize kao što su analiza konflikata, predmer radova, dodeljivanje troškovnih podataka elementima BIM modela i kreiranje predračuna radova, 4D i 5D planiranje i simulacije izgradnje, cash flow analize, planiranje i praćenje upravljanja objektom. Integrisani pristup Bexel Manager platforme pruža mogućnost korisnicima da brzo i sveobuhvatno implementiraju BIM upravljanje projektima svih veličina, obezbeđujući kompletnu kontrolu nad projektnim procesima i podršku kvalitetnom odlučivanju.
www.bexelmanager.com
office@bexelconsulting.com
TeamCAD je konsultantska kuća koja se bavi implementacijom najnovijih Autodesk CAD, BIM, GIS, Data Management, Plant 3D rešenja uz permanentni konsalting i edukaciju. Pored navedenog, kompanija se bavi i VR animacijama i arhitektonskom vizuelizacijom. TeamCAD je Autodesk Gold Partner, autorizovani Autodesk trening i sertifikacioni centar i Chaos Group trening i sertifikacioni centar, autorizovani distributer kompanija: Chaos Group (V-Ray, VRscans...), Transoft Solutions, APS Čeli (Woodwork for Inventor) i reseller kompanija: Unity Technologies, CAD Studio PlantTools, Bexel Consulting, Adobe... TeamCAD je najbolji Autodesk partner u EMEA regiji (Evropa, Bliski Istok, Afrika). Nagradu „One Team Award 2019“ Autodesk mu je dodelio na svojoj godišnjoj konferenciji OTx EMEA, za pokazanu izuzetnu međutimsku saradnju na projektu implementacije Autodesk softverskih rešenja programa za dizajn, projektovanje i upravljanje tehničkom dokumentacijom (PDM) u kompaniji NIS Naučno Tehnološki Centar – Naftagas.
hiCAD se bavi BIM tehnologijom na ovim prostorima od 1995. godine. Generalni smo zastupnik ARCHICAD-a, koji je više od 30 godina svetski lider u BIM tehnologiji, kao i drugih BIM softverskih rešenja koja se koriste u svim granama i fazama građevinske industrije. Čime se bavimo Bavimo se: Implementacijom, uvođenjem BIM softverskih rešenja u radni proces Obukom korisnika Tehničkom podrškom korisnicima Izdavanjem literature na srpskom jeziku BIM menadžmentom BIM konsultantskim uslugama Izradom softverskih dodataka i bibliotečkih GDL elemenata za ARCHICAD Izradom posebnih BIM softverskih rešenja, baza podataka i procedura za specifične potrebe klijenta Spoljnom saradnjom na razradi BIM projekata Prodajom BIM softvera
https://hicad.biz/
office@hicad.biz
World of BIM je kompanija koja aktivno učestvuje u modernizaciji građevinske indstrije kroz potencijal koji BIM nudi na polju efektivnije raspodele vremena i finansijskih sredstava, veće transparentnosti, i sveukupnom poboljšanju kvaliteta projekta. Želimo da prikažemo tržištu sve prednosti koje BIM donosi Vašim projektima kroz razvoj, obradu i analizu inteligentnih modela. Imamo iskustva sa projektima kako na domaćim, tako i na inostranim tržišima. World of BIM je kompanija osnovana u Beogradu, marta 2019. godine.
https://www.worldofbim.com/
office@worldofbim.com
Arhi.pro je kompanija osnovana 2002. godine koja se bavi arhitektonskim projektovanjem, građevinskim i MEP dizajnom kao i izvođenjem građevinskih radova i dizajnom i produkcijom nameštaja. U današnje vreme, kada se arhitektura smatra vodećom profesijom dok su u pitanju integrisane inženjerske struke, i savremeni dizajn, Arhi.pro se smatra ostvarenom kompanijom koja već 18 godina uspešno radi na nacionalnim i internacionalnim projektima. Od trenutka osnivanja, Arhi.pro je otvorio svoje kancelarije i predstavništva u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Severnoj Makedoniji, a trenutno broji približno 200 zaposlenih. Arhi.pro je jedna od vodećih kompanija u regionu kada je u pitanju implementacija BIM standarda u proces projektovanja.
https://www.arhipro.com/
office@arhipro.com