BIM Serbia


About the Association

Association BIM Serbia is a non-governmental and non-profit association established in April 2017 in Belgrade with the aim of achieving goals and activities in the field of promotion of the application and standardization of information technologies and sciences in construction. The goal of the Association is organized networking, connecting, socialization, education, and facilitating the sharing of experience among academic experts, engineers, enthusiasts and other interested individuals in the field of BIM/VDC technology, as well as the work on the standardization of BIM/VDC technology along with their application, cooperation with public organizations, institutions and associations engaged in the same types of activities, both in the country and abroad.

Events


5th ANNUAL BIM CONFERENCE 2024

30-31 May 2024, Belgrade Youth Center

Serbia Joins buildingSMART International as a Developing Chapter
Srbija je ušla u buildingSMART International kao „Ogranak u razvoju“
London, (28.9.2023.) – buildingSMART International ima zadovoljstvo da objavi da je Srbija zvanično priznata kao „Ogranak u razvoju“ od strane Odbora Samita o međunarodnim standardima koji se održao od 18. do 21. septembra 2023. godineu Lilestromu. Odobrenje Odbora je usledilo nakon uspešne prijave koja je predstavila kompetentnost i stratešku viziju ovog ogranka, podržanom od strane postojećeg nacionalnog ekosistemom sa jakim angažovanjem industrije. Kao rezultat toga, Odbor je snažno podaržao da ovaj podnesak postane „Ogranak u razvoju“. Prijavu je podnela organizacija BIM Srbija, koja će biti osnivač ogranka. Kao neprofitna organizacija, BIM Srbija ima cilj da unapredi aktivnosti u zemlji, kako bi promovisala standardizaciju i koristi openBIM koncepta. Ogranak nastoji da osigura saradnju i obrazovanje za praktičare iz ove oblasti, kako bi služili različitim interesnim grupama u Srbiji i doprineli međunarodnom programu. Klajv Biljard, generalni direktor, kaže: „Oduševljeni smo dodavanjem Srbije na mrežu international buildingSMART Chapters i čestitako BIM Srbija na kvalitetu njihove prijave. Razvoj i usvajanje otvorenih digitalnih standarda je put ka održivosti i produktivnosti širom sveta. Radujemo se što ćemo raditi sa našim kolegama u Srbiji na izgradnji bolje budućnosti, na nacionalnoj i na globalnoj osnovi.“ Veljko Janjić, predsednik BIM Serbia kaže: „Formiranje buildingSMART ogranka je sjajna prekretnica za rastuću BIM zajednicu u Srbiji. Ponosni smo što postajemo deo izuzetne međunarodne zajednice profesionalaca posvećenih uzdizanju građevinskog sektora kroz saradnju, razvoj i primenu openBIM standarda. Uz bogato međunarodno znanje i iskustva koja će postati dostupna, osnažićemo građevinske kompanije, kao i saradnju sa vladinim subjektima, podržavajući put digitalne transformacije i ojačavanjem efikasnosti i konkurentnost nacionalne građevinske industrije.“