Događaji

Druga godišnja konferencija udruženja BIM Srbija

Agenda

10:00 - 10:30 Predavanja

Veljko Janjić
Predsednik udruženja BIM Srbija, Bexel Consulting

Ken Endo
BIM IT-Menadžer, Kajima Cooperation, Japan (video link)
10:30 - 11:00 buildingSMART

Leader
Leader of Construction Room at BuildingSMART International
11:30 - 13:00 Predavanja

Szabolcs Kari
Senior BIM Consultant, Graphisoft, Hungary

Vukas Pajić
BIM menadžer, Wolff & Müller, Germany

Aleksandar Stramcov
BIM menadžer, VI Holding, Russia (TBC)
14:00 - 15:20 Predavanja

Panel diskusija predstavnika BIM organizacija i univerziteta iz regiona
Srbija, BiH, Mađarska, Hrvatska, Slovenija

Aleksandar Stojković, Integral Group i Slobodan Lazić, TeamCAD
15:50 - 16:50 Predavanja

Mileta Pejović
Senior BIM Manager, Bexel Consulting
Izveštaj sa buildingSMART International Standards Summit, Peking, 2019

Snežana Savić
Baldini Studio

Žolt Ivanovič
HiCADhiCAD se bavi BIM tehnologijom na ovim prostorima od 1995. godine. Generalni smo zastupnik ARCHICAD-a, koji je više od 30 godina svetski lider u BIM tehnologiji, kao i drugih BIM softverskih rešenja koja se koriste u svim granama i fazama građevinske industrije. Čime se bavimo Bavimo se: Implementacijom, uvođenjem BIM softverskih rešenja u radni proces Obukom korisnika Tehničkom podrškom korisnicima Izdavanjem literature na srpskom jeziku BIM menadžmentom BIM konsultantskim uslugama Izradom softverskih dodataka i bibliotečkih GDL elemenata za ARCHICAD Izradom posebnih BIM softverskih rešenja, baza podataka i procedura za specifične potrebe klijenta Spoljnom saradnjom na razradi BIM projekata Prodajom BIM softvera
https://hicad.biz/
office@hicad.biz
World of BIM je kompanija koja aktivno učestvuje u modernizaciji građevinske indstrije kroz potencijal koji BIM nudi na polju efektivnije raspodele vremena i finansijskih sredstava, veće transparentnosti, i sveukupnom poboljšanju kvaliteta projekta. Želimo da prikažemo tržištu sve prednosti koje BIM donosi Vašim projektima kroz razvoj, obradu i analizu inteligentnih modela. Imamo iskustva sa projektima kako na domaćim, tako i na inostranim tržišima. World of BIM je kompanija osnovana u Beogradu, marta 2019. godine.
https://www.worldofbim.com/
office@worldofbim.com
Arhi.pro je kompanija osnovana 2002. godine koja se bavi arhitektonskim projektovanjem, građevinskim i MEP dizajnom kao i izvođenjem građevinskih radova i dizajnom i produkcijom nameštaja. U današnje vreme, kada se arhitektura smatra vodećom profesijom dok su u pitanju integrisane inženjerske struke, i savremeni dizajn, Arhi.pro se smatra ostvarenom kompanijom koja već 18 godina uspešno radi na nacionalnim i internacionalnim projektima. Od trenutka osnivanja, Arhi.pro je otvorio svoje kancelarije i predstavništva u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Severnoj Makedoniji, a trenutno broji približno 200 zaposlenih. Arhi.pro je jedna od vodećih kompanija u regionu kada je u pitanju implementacija BIM standarda u proces projektovanja.
https://www.arhipro.com/
office@arhipro.com